COOKIE POLICY

Poznámka o cookies

V tomto metodickom pokyne používame výraz „cookies“, odkazujúci na cookies a iné podobné
technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EU o súkromí v elektronickej komunikácii.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory, vytvorené navštívenou webovou stránkou, ktoré obsahujú údaje. Sú
uložené v počítači návštevníka, aby užívateľovi umožnili prístup k rôznym funkciám.

Na našich stránkach používame cookies s reláciou aj bez relácie.

Súbor cookies s reláciou je dočasne uložený v pamäti počítača, zatiaľ čo návštevník prechádza
webovú stránku. Tento súbor sa vymaže potom, ako užívateľ zavrie webový prehliadač alebo po
uplynutí určitého času (čo znamená po vypršaní doby relácie).

Súbor cookie bez relácie zostáva v počítači návštevníka, kým nie je vymazaný.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim
obsahom a aby nám pomohli zlepšiť skúsenosti s návštevami našej webovej stránky.

Funkcie a obsah webu

Funkcia zdieľania slúži návštevníkom na to, aby odporúčali naše stránky a ich obsah na sociálnych
sieťach, ako je Facebook. Súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú
funkciu zdieľania – aj keď nie na individuálnej úrovni – čo umožňuje ďalej zlepšovať naše webové
stránky. Ak cookies neprijmete, žiadne informácie sa neuloží.

U niektorých funkcií v rámci našich webových stránok využívame dodávateľa tretích strán, napr. keď
navštívite stránku s vloženými videami alebo odkazmi na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a
akýkoľvek iný obsah od dodávateľov tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a vy
si môžete prečítať zásady webových stránok týchto tretích strán, pokiaľ ide o ich používanie súborov
cookies.

Analýzy webu

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s využitím cookies. V súhrne súbory cookies
ukladajú informácie o tom, na čo návštevníci používajú webovú stránku, vrátane počtu zobrazených
stránok, odkiaľ návštevník pochádza a počtu návštev, ktoré zlepšujú webovú stránku a zaisťujú dobrý
dojem užívateľa. Ak cookies neprijmete, žiadne informácie sa neuložia.

Ako odmietnuť a zmazať cookies?

Nebudeme používať cookies na zhromažďovanie informácií zisťujúcich údaje o osobe návštevníka.
Napriek tomu môžete súbory cookies, nastavené spoločnosťou Orbico s.r.o. (Orbico Beauty s.r.o.)
alebo webovými stránkami dodávateľov tretích strán, odmietnuť alebo zablokovať tým, že zmeníte
nastavenia vášho prehliadača – ďalšie podrobnosti viď funkcie „Pomocník“ v prehliadači.

Upozorňujeme, že väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookies automaticky, takže ak nechcete
používať tieto súbory, budete možno sami nútení súbory cookies zmazať alebo zablokovať.

Informácie o používaní súborov cookies v prehliadačoch mobilných telefónov a podrobnosti o tom,
ako tieto súbory odmietnuť alebo zmazať, nájdete v návode k mobilnému telefónu.

Avšak, vezmite na vedomie, že ak odmietnete používať súbory cookies, budete síce môcť naďalej
navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia riadne fungovať.